ao. Univ.-Prof. Dr. Claudia Rudolf

 

030244 KU slowenisches Zivilrecht/Slovensko civilno pravo

2 Stunde(n), 3 ECTS-Punkte

Unterrichtssprache: Deutsch

 

Termine und Online-Anmeldung über U:FIND/U:SPACE  

 

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Cilj: Uvod v slovensko civilno pravo.
Vsebina: Izbrane teme iz dednega prava (npr kdo so zakoniti dediči? nujni delež?), družinskega prava (npr nov Družinski zakonik!), stvarnega prava (npr registrirana zastavna pravica) in obligacijskega prava (npr posebnosti odškodninskega prava). Tečaj bo oblikovan tako, da bo zanimiv tudi za študentke/študente slavistike.
Metoda: Predavanje, razprava, predstavitev slovenske sodne prakse

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Klavzura (za študentke/študente slavistike je možen usten izpit): 45%;
kratek test: 20%;
sodelovanje v razpravi ali (po dogovoru) pri predstavitvi slovenske sodne prakse: 35%

 

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Zanimanje za slovensko civilno pravo.
Ocenitev: glej prejšnjo rubriko

Prüfungsstoff

Teme, ki bodo obravnavane v tečaju.

Literatur